ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคาร

leave a comment »

2501673    การอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบอาคาร    Energy Conservation In Building Design

พลังงานที่เกี่ยวข้องกับอาคาร แนวทางการออกแบบอาคารและปรับปรุงอาคารให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และประเมินผลการใช้พลังงานในอาคารและความคุ้มค่าทางด้านการลงทุน

(Energy problems related to building. Guidelines and design strategies for energy efficiency in building design and retrofit; analysis and evaluation of energy used in building including economics.)

(2501673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 12:09 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: