ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2504635    การอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม    Landscape Architectural Conservation

สภาพแวดล้อมทางภูมิสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามมิติของกาลเวลาโดยมีเนื้อหาด้านกระบวนการธรรมชาติและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง หลักการภูมิสถาปัตยกรรมในโครงการอนุรักษ์ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เทคนิคและวิธีการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูงานภูมิสถาปัตยกรรม กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม การวิเคราะห์กรณีศึกษา

(Landscape architectural environment according to timeframe changes, with contents related to natural and cultural processes; landscape architectural principles in conservation projects within various environments; techniques and methods in landscape architectural conservation and rehabilitation, laws and organizations concerning art and culture conservation; analysis of case studies.)

(2504635 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: