ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2501653    การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม    Architectural And Environmental Conservation

เหตุผลและความสำคัญของการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมกายภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทางศิลปกรรมที่มีความผูกพันต่อชุมชน เทคนิคการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม การประเมินคุณค่าด้านต่างๆ การศึกษากฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม แนะนำแนวทางของการดำเนินการและเทคนิคการอนุรักษ์อาคารและสิ่งแวดล้อม

(The essence of architectural and environmental conservation, their values in term of history, art and emotional relations with the community; historical survey techniques in architecture and environment; laws and regulations and techniques in architectural and environmental conservation.)

(2501653 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 12:24 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: