ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอนุรักษ์เมือง

leave a comment »

2503414    การอนุรักษ์เมือง    Urban Conservation

แนวความคิดและวิธีการในการอนุรักษ์เมือง การกำหนดพื้นที่ การออกแบบและวางผังโครงการอนุรักษ์เมือง และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ

(Concepts and methods of urban conservation; site selection; urban conservtion project design and planning; and project pre-feasibility analysis.)

(2503414 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:34 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: