ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

leave a comment »

2542066    การออกแบบบรรจุภัณฑ์    Packaging Design

ทฤษฎีและปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยคำนึงถึงรูปลักษณ์ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวก ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความประหยัด และการสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน

(Theories and practice in packaging design, giving consideration to forms, functionality, convenience, efficiency, safety, and communication with users.)

(2542066 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:15 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: