ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน

leave a comment »

2501214    การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน    Basic Interior Design

ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม และคุณค่าของที่ว่างภายใน ตลอดจนสัดส่วนต่างๆ และการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ส่วนประกอบในงานออกแบบภายในอาคาร เช่น แผงกั้นระดับ วัสดุ พื้นผิว สี และคุณค่าของแสง และการให้แสง การออกแบบจัดส่วนต่างๆ ที่เหมาะสมภายในอาคาร แนวโน้มทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตเครื่องเรือนเป็นจำนวนมาก และการออกแบบเครื่องเรือนเฉพาะงาน

(Relationships between the architectural value of interior space; proportions and movements of human beings; interior design elements such as partitions, materials, surface, color and lighting, allocation of space, mass production techniques of furniture and furniture design for specific purposes.)

(2501214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:37 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: