ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501430    การออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรม    Architectural Detail Design

หลักการและเหตุผลในการเลือกวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสมกับการออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรมแนวคิดในการออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรม การออกแบบรายละเอียดสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นไปได้ในการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม

(Principles and rationales for seleting appropriate materials and construction techniques designed for specific construction details; concepts of architectural detail design; designs of construction details which are possible in selecting appropriate materials and construction techniques.)

(2501430 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:40 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: