ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบร่วมสมัยของญี่ปุ่น

leave a comment »

2502393    การออกแบบร่วมสมัยของญี่ปุ่น    Contemporary Japanese Design

ความเป็นมาของการออกแบบร่วมสมัยของญี่ปุ่น ลักษณะเฉพาะของกระบวนการทัศน์แบบญี่ปุ่น ความสำคัญของวิถีชีวิตต่อการออกแบบของญี่ปุ่น

(Historical development of contemporary Japanese design; characteristics of Japanese paradigm; significance of Japanese ways of life affecting Japanese design.)

(2502393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:08 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: