ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง

leave a comment »

2501600    การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง    Advaced Architectural Design

การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูงเฉพาะทางโดยเน้นทฤษฎี แนวคิด การวิจัย และขั้นตอนทางการออกแบบ การประสานการออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้น โดยคำนึงถึงโครงสร้าง ความงาม และระบบวิศวกรรมของอาคาร

(Advanced architecural design for special problems with emphasis on architectural theories, concepts, researches and process of design; integrating design with tropical environment, taking structure, aesthetics and engineering systems of buildings into consideration.)

(2501600 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:25 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: