ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น

leave a comment »

2541231    การออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้น    Tropical Architectural Design

ลักษณะภูมิอากาศเขตร้อนชื้น แนวคิดและวิธีการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบายโดยการเลือกรูปทรงของอาคาร การวางทิศทางอาคาร การควบคุมการพัดผ่านของกระแสลม การควบคุมความร้อนและความชื้น การกันแดดและฝน และการประยุกต์ใช้วัสดุและโครงสร้าง

(Tropical climate; approaches and methods of environmental technology to create human comfort in tropical architectural design concerning form, building orientation, ventilation control, heat and humidity control, sun and rain prevention, and applications of materials and structure.)

(2541231 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:12 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: