ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อการสื่อสาร

leave a comment »

2541153    การออกแบบเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อการสื่อสาร    Environmental Graphic Design for Communication

การสื่อสารเรขศิลป์สิ่งแวดล้อมในสาขาวิชาด้านการออกแบบ ได้แก่ เรขศิลป์ สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบอุตสาหกรรม ลักษณะการรับรู้ด้วยสายตาในการค้นหาทางเอกลักษณ์ การสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ และการสร้างมโนภาพของสถานที่

(Environmental graphic communication in various design disciplines: graphic, architectural, interior, landscape, and industrial design; the visual aspects of wayfinding, communication identity and information, and shaping the imagination of place.)

(2541153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:27 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: