ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบและก่อสร้างแบบผสมผสานงานระบบ

leave a comment »

2501697    การออกแบบและก่อสร้างแบบผสมผสานงานระบบ    Integrative Building Systems Design and Construction

วิธีการออกแบบก่อสร้างแบบผสมผสานงานระบบ ระบบต่างๆในอาคารได้แก่ ระบบโครงสร้าง ระบบเปลือกอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย และระบบการจัดพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งด้านแสง เสียง อุณหภูมิ และคุณภาพอากาศภายใน

(Integrative building systems design and construction; building systems including structural system, building envelope system, HVAC system, safety system and space and furniture planning to create good environment in terms of light, sound, temperature, and indoor air quality.)

(2501697 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:38 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: