ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

2502291    การออกแบบในชีวิตประจำวัน    Design in Everyday Life

บทบาทและความสำคัญของงานออกแบบในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบกับศาสตร์อื่นๆ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสร้างงานออกแบบ การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของงานออกแบบในระดับพื้นฐาน

(Roles and significance of design in everyday life; relationships between design and other disciplines; social and cultural factors that influence the creation and production of design; basic analysis and evaluation of design.)

(2502291 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:14 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: