ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบในศิลปวัฒนธรรมไทย

leave a comment »

2542140    การออกแบบในศิลปวัฒนธรรมไทย    Design in Thai Arts and Culture

การออกแบบในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่วัฒนธรรมระดับสูงและระดับพื้นถิ่นจนถึงวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของงานออกแบบในบริบทของวัฒนธรรมไทยสมัยต่าง ๆ อัตลักษณ์ของงานออกแบบอันเกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความหลากหลายของธรรมเนียมประเพณี ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

(Design in the context of Thai arts and culture from the past to present, from culture at high and local levels to culture in daily life; differences and similarities of designs in Thai cultural context in different eras, identity of designs resulting from factors : diversity of traditions, geographical and climatic conditions.)

(2542140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:10 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: