ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบ 3

leave a comment »

2541211    การออกแบบ 3    Design III

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม คุณลักษณะทางกายภาพและความหมาย การสร้างแนวคิดสำหรับปัญหาการออกแบบ ได้แก่ การค้นหาปัญหา การนิยามปัญหา และได้มาซึ่งความคิดในการแก้ปัญหา เน้นการตั้งข้อสังเกต การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาสมมุติฐานใหม่ๆ สำหรับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

(Architectural elements and its physicality and meanings; conceptualization of design problems, namely, design problem seeking, problem definitions and solution ideas; with emphasis on observations, critical thinking, creative thinking, and development of new hypotheses for architectural elements.)

(2541211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: