ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเขียนภาพสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501152    การเขียนภาพสถาปัตยกรรม    Architectural Presentation

ศึกษาหลักการเขียนภาพด้วยดินสอ หมึก สีน้ำ และอุปกรณ์เขียนภาพอื่นๆ ปฏิบัติการสเก็ทซ์ภาพอาคารทั้งภายนอกและภายใน เขียนภาพ ภาพผลิตภัณฑ์ งานศิลปะ สถาปัตยกรรม และการแสดงออกในภาพอย่างมีศิลปะ เสริมสร้างความสามารถในการแสดงออกในงานสถาปัตยกรรมและศิลปะ

(Techniques of drawing with pencil, ink, water color and other presentation media; practice sketching of buildings, both interior and exterior; drawings of products, art architectural and artistic presentation.)

(2501152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:46 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: