ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเงินด้านเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506625    การเงินด้านเคหพัฒนาการ    Finance In Property Development

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านเคหการ การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินและผลตอบแทนในการลงทุน การประเมินโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการเงินและการลงทุน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง และการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินในโครงการเคหการ ตลอดจนการตัดสินใจลงทุนด้านเคหพัฒนาการ

(Concepts and theories of property investment; investment analysis and return on investment; evalution of feasibility study projects on finance and investment; risk and risk management, financial management and decision-making on investment in property development.)

(2506625 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: