ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การแสดงแบบเรขาคณิต

leave a comment »

2503121    การแสดงแบบเรขาคณิต    Descriptive Geometry

วิธีการทางเลขาคณะในการเขียนแบบแผนผัง รูปด้าน รูปตัด และทัศนียภาพ แสงและการเกิดเงาของวัตถุ การประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองที่ประกอบด้วยการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

(Geometrical methods for drawing plans, elevations, sections, and perspective views; light and effecting shadow of objects, applications for urban architectural drawing includ urban development and urban infrastructure.)

(2503121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:00 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: