ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยว

leave a comment »

2506393    ความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาแหล่งพักอาศัยเพื่อการท่องเที่ยว    Introduction to Accommodation Development for Tourism

ความรู้เบื้องต้นด้านการพัฒนาทรัพย์สินและลักษณะทางกายภาพรูปแบบต่าง ๆ ด้านแหล่งพักอาศัยและองค์ประกอบเพื่อการท่องเที่ยว แนวคิดด้านการออกแบบและการพัฒนาแบบยั่งยืนสำหรับสิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การผสมผสานแนวคิดเบื้องต้นทางกายภาพกับการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว

(Introduction to property development and product types in accommodation and facilities for tourism; design and sustainable development concepts for both environments and structures; integration of physical basic concepts with marketing and management in tourism.)

(2506393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: