ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

คอมพิวเตอร์ในงานวางแผนและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2504636    คอมพิวเตอร์ในงานวางแผนและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม    Computer Application In Landscape Architectural Planning And Design

การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานภูมิสถาปัตยกรรม การประยุกต์ใช้ละมุลภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพภูมิประเทศ และระบบชลศาสตร์ การปรับแต่สภาพพื้นที่ การคำนวณปริทาณดิน การออกแบบงานระบบต่างๆ การทำผัง การจำลองสภาพเป็น 3 มิติ การจัดการข้อมูล และการวางแผนโครงการ รวมถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านละมุลภัณฑ์ที่ใช้ในงานภูมสถาปัตยกรรม

(Computer application in landscape architectural work; application of software concerning topography and hydrology studies; site preparation, soil quantity calculation, system design, layout planning, 3-dimensions simulation, data management, and project planning, including data sources for monitoring progress of software used in landscape architecture.)

(2504636 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 7:50 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: