ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

คุณค่าของภูมิสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2504101    คุณค่าของภูมิสถาปัตยกรรม    Landscape Architecture Appreciation

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสถาปัตยกรรม ประวัติความเป็นมาของภูมิสถาปัตยกรรม องค์ประกอบของงานภูมิสถาปัตยกรรมในระดับต่างๆ แนวความคิดในการออกแบบและวางผังทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม คุณค่าของงานภูมิสถาปัตยกรรมที่เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและคุณภาพชีวิต

(Introduction to landscape architecture : historical background, basic components, concepts in landscape designing and planning at different scales; landscape architicture value enhancing the physical environment and quality of life.)

(2504101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:13 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: