ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

งานออกแบบก่อสร้างภูมิสถปัตยกรรม 1

leave a comment »

2504231    งานออกแบบก่อสร้างภูมิสถปัตยกรรม 1    Landscape Architectural Construction I

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการเขียนแบบก่อสร้าง ฝึกการเขียนแบบก่อสร้างตามมาตรฐานทางภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม และระบบวิศวกรรมของอาคารที่พักอาศัยสูง 2 ชั้น หรืออาคารสาธารณะคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่เกิน 3 ชั้น การออกแบบก่อสร้างงานปูวัสดุ งานก่อสร้างลานและโครงสร้างใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

(Basic landscape architectural construction and working drawing, working drawings for building project; i.e. two-story residential building or three- story public building using reinforced concrete frames, water, sanitary, and electrical systems, construction details of paths, plaza, and light structures used in landscape design.)

(2504231 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:12 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: