ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

งานออกแบบร่างสถาปัตยกรรม 7

leave a comment »

2501517    งานออกแบบร่างสถาปัตยกรรม 7    Sketch Design VII

ปฏิบัติการออกแบบร่างระดับ 7 เพื่อฝึกฝนการออกแบบและถ่ายทอดแนวความคิดเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยงานออกแบบอาคารชั่วคราว อาคารขนาดกลาง และอาคารขนาดใหญ่ งานออกแบบ แบบทางภูมิสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานออกแบบเลขนิเทศในระดับที่เหมาะสมกับเวลาปฏิบัติงาน

(Practical studio work at level VII, suitable for limited working time, to train students in sketch design and expression of fundamental design concepts, the design of temporary building, medium and large scale building, landscape architectural elements, interior and graphic work.)

(2501517 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:32 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: