ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 6

leave a comment »

2501444    งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 6    Thai Architectural Design VI

ปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ อาคารราชการ อาคารศาสนา และอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ใช้โครงสร้างเครื่องลำยองขนาดใหญ่ และเครื่องยอด ได้แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ โรงพยาบาลสงฆ์ สถูป เจดีย์ ปรางค์ พระเมรุ บุษบก และมณฑป โดยเน้นแนวความคิดการออกแบบอาคารและการจัดผังบริเวณให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี สภาพแวดล้อม วัสดุและวิธีการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การใช้องค์ประกอบและลวดลายตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับประเภทอาคาร และให้มีสัดส่วนงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทย

(Design studio on large public buildings, governmental buildings, religious and buildings of royal monarchy institution, using large Khrueng Lamyong and Khrueng Yod structure : art and cultural centers, memorial building, monuments, hospitals for monks, Stupa, Chedi, Prang, Phra Meru, Bussabok and Mondop, with emphasis on design concept and site planning appropriate to tradition, environment, local materials and construction techniques, related engineering systems, the implementation of architectural elements and ornaments appropriate to building types, and fine propotion according to Thai architectural style.)

(2501444 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:38 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: