ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 7

leave a comment »

2501540    งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 7    Thai Architectural Design VII

ปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณธขนาดใหญ่ อาคารราชการและอาคารที่มีการตกแต่งเป็นพิเศษ ที่ใช้โครงสร้างเครื่องลำยองขนาดใหญ่และเครื่องยอด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงสินค้า สถานฑูตไทย พลับพลา และอาคารจตุรมุข โดยเน้นแนวความคิด การออกแบบอาคาร และการจัดผังบริเวณให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อม วัสดุและวิธีการก่อสร้าง ระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การใช้องค์ประกอบและลวดลายตกแต่งทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับประเภทอาคาร และให้มีสัดส่วนงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทย

(Design studio on large public building build, governmental building, and buildings requiring special decoration, using large Khrueng Lamyong and Khrueng Yod structure : museums, exhibition halls, Thai embassy, Plabpa and Arkarn Chaturamuk, with emphasis on disign concept and site planning appropirate to tradition, environment, local materials and construction techniques, related engineering systems, the implementation of architectural elements and ornaments appropriate to building types, and fine proportion according to Thai architectural style.)

(2501540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:28 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: