ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 1

leave a comment »

2501119    งานออกแบบสถาปัตยกรรม 1    Architectural Design I

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน โดยใช้สัดส่วนและพฤติกรรมของมนุษย์ในการออกแบบส่วนประกอบย่อยแต่ละส่วนของอาคารพักอาศัย ออกแบบบ้านไม้ชั้นเดียว โดยเน้นหลักการจัดผังบริเวณ และแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อน โครงสร้างและความงามของอาคาร

(Practice in basic architectural design with the employment of human dimensions and behavior in designing parts of a residential building; design of a wooden one-storey house, emphasizing site planning and space arrangement appropriate for a tropical environment; consideration on structure and aesthetic espects.)

(2501119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:55 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: