ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 4

leave a comment »

2501316    งานออกแบบสถาปัตยกรรม 4    Architectural Design IV

ปฏิบัติการออกแบบอาคารพักอาศัยหลายครอบครัว อาคารสาธารณะประเภทอาคารการศึกษาและอาคารที่ใช้โครงสร้างช่วงกว้าง โดยเน้นความคิดทางการออกแบบ การจัดผังบริเวณแผนผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อน คำนึงถึงโครงสร้าง ความงาม และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร

(Projects on complexes or multi-unit residential buildings, public buildings such as educational buildings and medium scale wide space buildings, with emphasis on design concept site planning, and plan management suitable for tropical climates; consideration to structure, aesthetic value, and building utilities.)

(2501316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 3:07 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: