ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

งานออกแบบสถาปัตยกรรม 7

leave a comment »

2501418    งานออกแบบสถาปัตยกรรม 7    Architectural Design VII

ปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะ ประเภทอาคารสถานพยาบาลขนาดใหญ่ และอาคารที่ใช้โครงสร้างช่วงกว้าง ประเภทอาคารมหรสพ อาคารหอประชุม และนิทรรศการ โดยเน้นแนวความคิดทางการออกแบบ การจัดวางผังบริเวณและผังอาคารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อน คำนึงถึงโครงสร้าง ความงาม และระบบสาธารณูปโภคของอาคาร

(Projection a general hospital and buildings with widespan construction; a theatre, a convention hall, or an exhibition, with emphasis on design concept, site planning and plan arrangement appropriate for a tropical environment,consideration on structure, aesthetics and building utilities.)

(2501418 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:44 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: