ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จิตวิทยาสภาพแวดล้อม

leave a comment »

2501643    จิตวิทยาสภาพแวดล้อม    Environmental Psychology

การพัฒนาทางทฤษฎีที่นำไปสู่การกำเนิดวิชาจิตวิทยาสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมตามกระบวนการทางจิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เรียนรู้และจำได้ในระบบมโนทัศน์ โดยเฉพาะจินตภาพของสภาพแวดล้อมชุมชน สภาพพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามกลไกที่ควบคุมพฤติกรรม ผลกระทบทางพฤติกรรมจากการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งนี้ให้เน้นการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรวมทั้งวิธีการวิจัย

(The course is concerned with the psychological processes involved in the interaction between man and his physical setting: perception, cognition and spatial behavior; a study of the phychological factors involved in environmental design of varying scales from a room to a community or a city will be discussed.)

(2501643 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 1:48 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: