ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

leave a comment »

2541151    จุดประกายความคิดสร้างสรรค์    Spark Your Creativity

ความสำคัญของกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ พื้นอารมณ์และลักษณะการคิด คุณลักษณะของนักสร้างสรรค์ที่ดี ที่มาของความคิดสร้างสรรค์ ระดับของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนทัศน์ใหม่ในการผสมผสานความหลากหลายของแนวคิดและกระบวนการคิดต่างสาขา กรณีศึกษาจากศาสตร์ต่าง ๆ

(The importance of thinking process and creativity; temperament and modes of thinking, characteristics of a good creative thinker; sources of creativity; different levels of creativeness; new paradigm towards the integration of various concepts and thinking process; case studies from various fields.)

(2541151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:30 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: