ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีและวิธีการออกแบบชุมชนเมือง

leave a comment »

2540601    ทฤษฎีและวิธีการออกแบบชุมชนเมือง    Urban Design Theories And Methods

ทฤษฎีด้านการออกแบบชุมชนเมืองและพัฒนาการของชุมชนเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะเฉพาะของชุมชนเมือง รูปแบบและอิทธิพลด้านต่างๆ ที่มีผลต่อลักษณะของชุมชนเมือง วิธีการ หลักการ และแนวคิดในการออกแบบชุมชนเมืองร่วมสมัย

(Urban design theories and urban development from the past up to the present; special characteristics of urban communities; forms and influences affecting urban characteristics; methods, principles, and concepts for contemporary urban design.)

(2540601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:29 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: