ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีและหลักการการออกแบบชุมชนเมือง

leave a comment »

2540622    ทฤษฎีและหลักการการออกแบบชุมชนเมือง    Urban Design Theories And Principles

ทฤษฎีพื้นฐานด้านการออกแบบชุมชนเมือง การพัฒนาเมืองในอดีตและปัจจุบัน รูปแบบและอิทธิพลที่มีผลต่อลักษณะของชุมชนเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักการ แนวคิด และกระบวนการในการออกแบบชุมชนเมือง

(Basic urban design theories; past and present urban development; patterns and influences affecting domestic and international urban characteristics; principles, concepts, and processes of urban design.)

(2540622 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:51 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: