ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นิทรรศน์งานออกแบบ

leave a comment »

2542214    นิทรรศน์งานออกแบบ    Displaying Design

การจัดแสดงงานออกแบบเพื่อผู้ชมกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สาธารณชน ลูกค้า หรือผู้ร่วมงาน การใช้สื่อในบริบทต่างๆ ได้แก่ การนำเสนองาน แคตตาลอกผลงาน บูธประชาสัมพันธ์ การจัดวางหน้าร้าน นิทรรศการงานออกแบบ การกำหนดแนวทางการจัดแสดง การคัดเลือกผลงาน การเลือกและเตรียมสถานที่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การประชาสัมพันธ์ และการติดตามผล

(Displaying design to various groups of audiences : public, clients, teams; use of media in different contexts : presentation, design catalogue, fair booth, window display and design exhibition; design and plan for the display including selecting works, choosing and preparing the venue, installing the exhibits, promoting and following up the events.)

(2542214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:05 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: