ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นิเวศวิทยาสำหรับภูมิสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2504622    นิเวศวิทยาสำหรับภูมิสถาปัตยกรรม    Ecology For Landscape Architecture

ระบบนิเวศ ความสมดุลทางธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบของการพัฒนาของมนุษย์ต่อธรรมชาติและระบบนิเวศ ข้อพิจารณาด้านนิเวศวิทยาในการวางแผนภูมิทัศน์ขนาดใหญ่

(Ecology, balance of nature, use of natural resources, and effects of human development on nature and ecology; ecological considerations for large scale landscape planning.)

(2504622 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:00 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: