ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเคหพัฒนาการ

leave a comment »

2506611    นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเคหพัฒนาการ    Policy And Related Legislation For Property Development

ทฤษฎี แนวคิด และกระบวนการในการกำหนดนโยบาย วางแผน และจัดการด้านเคหพัฒนาการ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การออกกฎหมายและการกำหนดมาตรการตลอดจนระเบียบข้อบังคับ โครงสร้างองค์กร การจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลนโยบายด้านเคหพัฒนาการ

(Theories, concepts and processes of policy determination, planning and management of property development; policy deployment; legislation and determination of measures and regulations; organizational structure; allocation of resources and evaluation of policies in property development.)

(2506611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 6:59 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: