ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

บรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

leave a comment »

2502646    บรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม    Innovative Packaging

แนวความคิดในการออกแบบจนถึงกระบวนการผลิต ประเภทของบรรจุภัณฑ์และการใช้งานต่างๆ วัสดุบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านการออกแบบ การตลาด กฎหมาย และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ การอภิปรายแนวความคิดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและการแปรรูปแบบผ่านโครงงานที่กำหนด

(Design and production concepts; and production; types of packaging and packaging functions; packaging materials and processes considering design, marketing, legal and environmental aspects; concepts of package innovation and variations are discussed through assignments.)

(2502646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 11:04 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: