ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฎิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1

leave a comment »

2540641    ปฎิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1    Urban Design Studio I

ปฎิบัติการออกแบบชุมชนเมืองทางกายภาพขั้นพื้นฐาน โดยสำรวจชุมชนเมืองขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีความแตกต่างในองค์ประกอบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และด้านกายภาพ โดยนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสนอแนวทางออกแบบชุมชนเมือง

(Studio in fundamental physical urban design; survey of small urban communities varying in social, economic, technological, and physical components; analysis of the data and information surveyed; formulations of database necessary for urban design; proposing urban design alternatives.)

(2540641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:43 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: