ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฎิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2

leave a comment »

2540642    ปฎิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2    Urban Design Studio II

ปฎิบัติการออกแบบชุมชนเมืองขั้นสูง เน้นกระบวนการออกแบบชุมชนเมือง การใช้เทคนิค วิธีการในการวิเคราะห์ และจัดทำโครงการพัฒนาชุมชนเมือง ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อทำการออกแบบและเสนอแนวทางและมาตรการ การพัฒนาชุมชนเมืองที่เหมาะสม

(Studio in advanced urban design processes; superimposing or urban design data base on the social, economic, and cultural constraints; proposing appropriate urban developemnt and design.)

(2540642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:42 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: