ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฎิบัติการออกแบบสู่ชุมชน

leave a comment »

2540633    ปฎิบัติการออกแบบสู่ชุมชน    Design Practice For Community

Physical design with emphasis on design projects in actual situation requiring cooperation among interdisciplinary team in site survey, data collection, data analysis, including recommendation of design concepts responding to appropriate physical, social, economic, and cultural aspects.

(ปฎิบัติการออกแบบทางกายภาพ โดยเน้นโครงการออกแบบ ในสถานการณ์เหมือนจำรองที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวคิดในการออกแบบร่วมกัน ที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม)

(2540633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:46 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: