ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการการออกแบบเลขนิเทศ 1

leave a comment »

2542211    ปฏิบัติการการออกแบบเลขนิเทศ 1    Studio in Graphic Communication Design I

ปฏิบัติการออกแบบเพื่อศึกษา สำรวจ และทดลอง แนวคิด หลักการทฤษฎีและกระบวนการที่เกี่ยวกับการออกแบบเลขนิเทศ การ ค้นคว้าวิจัยผ่านการสร้างงานเชิงทดลอง แนวทางการสร้างความหมายที่หลากหลาย ทักษะในการพัฒนาความคิดมาสู่รูปธรรม การนำเสนอ อภิปราย วิพากษ์ และประเมินผลชิ้นงานออกแบบเลขนิเทศ โดยเน้นที่กระบวนการการสร้างและสื่อความหมายอย่างสร้างสรรค์

(Creative studio practice to study and investigate; experiment concepts, principles, theories and process in relation to graphic communication design; research through experimentation to generate design directions; practical and cognitive skills in ideas formation, presentation, discussion and critical evaluation of works on graphic communication design with emphasis on process of creating and conveying meanings.)

(2542211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 4:09 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: