ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการวางผังเมือง

leave a comment »

2503674    ปฏิบัติการวางผังเมือง    Urban Planning Workshop

ปฏิบัติการวางผังเมืองในพื้นที่กรณีศึกษา โดยเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของเมืองการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเมือง การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มในการพัฒนาเมือง การวางผังเมืองและการนำเสนอ การจัดทำแนวทางการนำผังไปสู่การปฏิบัติ

(Exercises in urban planning in study areas, with emphasis on analysis of urban elements and structures; formulation of visions and goals in urban development; assessment of situations, problems, and trends in urban planning; formulation and presentation of urban plans; guidelines for plan implementation.)

(2503674 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:29 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: