ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการวางแผน 1

leave a comment »

2503671    ปฏิบัติการวางแผน 1    Planning Workshop I

การวิเคราะห์โครงสร้างและปัญหาของพื้นที่กรณีศึกษาในระดับภาค เมือง และชุมชน การใช้ข้อมูลทางสถิติ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจภาคสนามเพื่อศึกษาวิวัฒนาการ และสภาพปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ

(Analysis of structure and problems in study areas in regional, urban, and community levels; used of statistical data, maps, aerial photographs, and field surveys in order to study the development and current situations in both socio-economic and physical aspects.)

(2503671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:32 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: