ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการวางแผน 2

leave a comment »

2503672    ปฏิบัติการวางแผน 2    Planning Workshop II

ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาแบบสหศาสตร์ โดยเน้นการประสานและเชื่อมโยงการวางแผนในระดับต่างๆ การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ตลอดจนกลยุทธ์และทางเลือกในการพัฒนา

(Interdisciplinary exercises in development planning, with emphasis on the coordination and linkages amongst planning in different levels; formulation of visions, goals, and objectives, as well as development strategies and alternatives.)

(2503672 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:31 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: