ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 4

leave a comment »

2503464    ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมผังเมือง 4    Urban Architectural Design Studio IV

การศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติการออกแบบการอนุรักษ์เมือง การกำหนดที่ตั้ง ขนาด สัดส่วน และรูปแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง การกำหนดพื้นที่โล่ง และการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และการวางผังโครงสร้างพื้นฐาน

(Analysis and designing exercises in urban conservation; location, size, proportaion, and urban architectural features; open space planning and landscape architectural design; and infrastructure planning.)

(2503464 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 10:23 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: