ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 3

leave a comment »

2540613    ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 3    Urban Design Studio III

ศึกษาพื้นที่ชุมชนเมืองที่น่าสนใจ วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และองค์ประกอบทางกายภาพ ปัญหาของชุมชนเมือง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในแง่สังคมและเศรษฐศาสตร์

(Study of interesting urban areas; analysis of socio-economic structure and physical components, urban problems, collection and analysis of data; feasibility study of projects in terms of social and economic aspects.)

(2540613 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:54 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: