ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง

leave a comment »

2504602    ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง    Advanced Landscape Architectural Design Studio

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนมาก การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่องานออกแบบ และผลกระทบของงานออกแบบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเงื่อนไขแชอื่นๆ ที่ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึง

(Landscape architectural design for very complicated projects; study and analysis of environmental impact on design work and vice-versa, as well as other conditions that landscape architects should consider.)

(2504602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 8:08 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: