ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมและเมืองข้ามวัฒนธรรม

leave a comment »

2501405    ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมและเมืองข้ามวัฒนธรรม    Cross-cultural Workshop in Architectural and Urban Design

ทักษะการวิเคราะห์และกำหนดปัญหาในบริบทของพื้นที่ศึกษา เพื่อพัฒฯแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้นทางสถาปัตยกรรมและเมือง ปฏิบัติการและการทำงานเป็นทีมในบริบทข้ามวัฒนธรรม

(Skills in analyzing and defining problems of local context to develop initial concepts leading to preliminary architectural and urban design; workshop and teamwork in cross-cultural context.)

(2501405 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:51 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: