ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2

leave a comment »

2501341    ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2    History of Architecture II

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ตั้งแต่สมัยคริสเตียนตอนต้น จนถึงสถาปัตยกรรมแบบกอธิค โดยเน้นหลักการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง และการเปรียบเทียบตัวอย่างสถาปัตยกรรมกอธิคจากประเทศต่างๆ ในภาคพื้นยุโรปกลาง สภาพทั่วไปในภาคพื้นยุโรป สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 และการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมไปสู่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ รวมทั้งสถาปนิกผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นๆ ในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ และประเทศอื่น สภาวการณ์ของโลกตะวันตกและพัฒนาการของสถาปัตยกรรม ในปลายสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ รวมทั้งอิทธิพลต่างๆของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอันมีต่อวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และต่อแนวคิดและปรัชญาของสถาปนิก ตลอดจนผลงานของสถาปนิกชั้นนำของโลก ในเชิงประวัติศาสตร์

(A historical study of gothic architectural development through the Romanesque period, and from the 15th century to the end of the Renaissance period; an analysis of structural systems and comparative examples of architecture in Europe; the influence of the Industrial Revolution on culture and art of contemporary architecture.)

(2501341 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:59 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: