ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2

leave a comment »

2541223    ประวัติศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรม 2    History and Theory of Architecture II

อารยธรรมของยุโรปและอเมริกาตั้งแต่ยุคกลางจนถึงโลกสมัยใหม่ การตรวจสอบรากฐานของแนวคิดโลกสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วัฒนธรรมของสภาพแวดล้อมทางกายภาพสมัยใหม่ที่สะท้อนอยู่ในวรรณกรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรม การสำรวจทฤษฎีและงานของสถาปนิกคนสำคัญในปัจจุบัน อันเป็นรากฐานที่สำคัญของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

(European and American civilization from the Middle Ages to the Modern World; examining the root of the modern world and ideologies that shape the built environment, and how the modern culture of the built environment is reflected in literature, art and architecture, exploring the theoies and works of modern master architects which are the importent foundation of comemporary architecture.)

(2541223 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 5:15 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: