ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ประเด็นปัจจุบันทางสถาปัตยกรรม

leave a comment »

2501608    ประเด็นปัจจุบันทางสถาปัตยกรรม    Current Issues in Architecture

การค้นคว้าวิจัยในประเด็นปัจจุบันทางสถาปัตยกรรมซึ่งนิสิตสนใจ โดยการค้นคว้าเอกสารและศึกษาข้อมูลภาคสนาม ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์เป็นผู้ให้ความเห็นชอบและให้คำปรึกษาแนะนำ

(A documentary and/or field research project related to current issues in architecture of a student’s own interest under the Approval and supervision of an instructor.)

(2501608 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 ที่ 2:12 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: